ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Roularta Media Nederland BV
Landlevenwebshop.nl
Amalialaan  126H
3743 KJ  Baarn
Tel: 0031 (0)88 435 0800

KvK-nummer: 32055487

Btw-nummer: NL009703238B01

Artikel 1: Ruil- en retourrecht :

 
1 .1:U kunt alle bij Landlevenwebshop.nl gekochte artikelen, compleet en in de originele verpakking, retourneren binnen 14 dagen na ontvangst, tenzij op product –en/of productgroep niveau anders vermeld. Wanneer u binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen gebruik maakt van uw ruil- en retourrecht, wordt de koopovereenkomst nietig. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. In geval van retour vindt de ontbinding van de koopovereenkomst plaats en worden de reeds gedane betalingen na de terugname van de geleverde artikelen uiterlijk binnen 60 dagen terugbetaald met inhouding van de verzend- en administratiekosten. 
Indien de artikelen bij de retourzending sporen van gebruik of beschadiging vertonen, behouden wij ons het recht voor tot vordering tot schadevergoeding over te gaan. Boeken, magazines, beeld- en geluidsdragers alsmede software waarvan de verzegeling verbroken is en waar geen productiefout bij geconstateerd kan worden, alsmede alle artikelen welke in contact zijn geweest met huid en/of haar, accepteren wij niet retour.

1.2: Eventuele gebleken gebreken na de zichttermijn van 14 dagen dient u uiterlijk binnen 2 maanden na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Landlevenwebshop.nl te melden. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Landlevenwebshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren. 
N.B: Alle noodzakelijke documenten voor het retourneren of ruilen treft u samen met de afleverbon aan bij uw zending. 

•    Voor een verbetering van onze service verzoeken wij u de retourbon, waarop u de reden voor retour heeft aangegeven, bij het pakket te voegen.

 
•    Bij defect eerst contact opnemen met de afdeling Klantenservice: 
     Telefoon:088 4350800: maandag tot en met vrijdag van 9:00 - 17:00 uur

     Of via e-mail: klantenservice@landleven.nl
 

Artikel 2: Leveringen:

 
2.1: Wij streven ernaar om het product binnen 3 tot 14 dagen te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 30 dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 
 

Artikel 3: Verzendkosten:

3.1: Bij Landlevenwebshop.nl betaalt u afhankelijk van het gewicht en/of volume een bijdrage in de verzendkosten van € 1,95. In sommige gevallen kunnen wij hiervan afwijken. Het betreffende bedrag wordt in de eerste stap binnen de bestelprocedure aan u medegedeeld, u kunt dan eventueel alsnog afzien van de aankoop.

Voor levering naar België gelden andere tarieven. Nadat u hebt aangegeven een artikel naar België te willen verzenden, worden de betreffende verzendkosten in het winkelmanie getoond

3.2: Wanneer een levering om technische of logistieke redenen in meerdere leveringen plaatsvindt, brengen wij de bijdrage in de verzendkosten vanzelfsprekend slechts één keer in rekening (voor de tarieven, zie ook:  “Veel gestelde vragen”).
 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

 4.1: Tot aan de volledige betaling blijven de artikelen eigendom van Landlevenwebshop.nl
 

Artikel 5: Betaling, opeisbaarheid, wanbetaling:

5.1: De betaling van de artikelen vindt plaats per iDeal.
5.2: Betalingen middels het zenden van contant geld of cheques zijn helaas niet mogelijk. In geval van verlies zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 6: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.